Uredba GDPR – kaj je to in kakšne novosti prinaša?

Uredba GDPR je Splošna uredba o varstvu podatkov. Zagotovo ste že seznanjeni, da na tem področju prihaja do nekaterih novosti, ki bodo v praksi začele veljati 25. maja 2018.

Njena naloga bo ta, da bo nadomestila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov. Varstvo teh podatkov bo na ta način povsem enotno urejeno po celotni EU. Prav vsaka od držav EU, med njimi tudi naša država Slovenija, pa bo morala določena vprašanja vendarle urediti še s tako imenovanimi izvedbenimi akti. Ena od možnosti je celo ta, da bo nadzor nad slovenskimi upravljalci izvajal nadzorni organ iz druge države članice EU.

Katere so najpomembnejše novosti uredbe GDPR?

Uredba GDPR uvaja kar nekaj novosti. V nadaljevanju vam podajamo tiste, ki so za vse nas najpomembnejše.

  1. Nadzor državljanov nad njihovimi osebnimi podatki bo boljši, prav tako bomo lahko lažje dostopali do njih, imeli pa bomo strožjo ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi naših osebnih podatkov.
  2. Posameznik bo imel pravico do pozabe oziroma izbrisa ter pravico do prenosljivih podatkov.
  3. Informirana privolitev posameznika ter imetje pravice do delne omejitve obdelave osebnih podatkov.
  4. Posebna ureditev za privolitev otrok.
  5. Obvezno obveščanje posameznikov in drugih o vdoru v zbirke posebnih podatkov, in sicer v roku 72- ih ur.
  6. Javni organi, vsa podjetja, bodo morala imenovati uradno osebo za varstvo podatkov.
  7. Obvezna izvedba presoje vplivov na zasebnost v določenih primerih ter okoliščinah.
  8. Višje kazni za prekrške, ki se bodo izvajali na tem področju. Kazni se bodo gibale med 1000 ter 20 000 evri. Ob tako visokih kaznih bo skladnost z zakonodajo zagotovo postala pomemben del poslovne politike. V ta namen bodo morale organizacije prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov. Sprejeti pa bodo morala tudi ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje, in sicer v primeru morebitnih kršitev. Nenazadnje bodo morale pripraviti tudi oceno tveganja.

 

top