Splošni pogoji

1. Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica
Prijava na dogodek, ki ga organizira Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje (v nadaljevanju Nasvet.com) se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki se nahaja na strani http://seminarji.nasvet.com.

Podatki na prijavnici
Ob vsaki izpolnitvi prijavnice je potrebno vnesti naslednje podatke: Ime in priimek, Podjetje, Naslov, Davčna številka (če gre za pravno osebo), E-pošta.

Plačilo kotizacije
Plačilo kotizacije se mora izvesti pred nastopom dogodka. Datum plačila, cena in ostali plačilni pogoji so navedeni na predračunu, ki ga Nasvet.com pošlje na e-naslov prijavitelja na seminar. V predračunu so poleg višine kotizacije navedeni tudi morebitni popusti, ki jih prizna Nasvet.com.

Organizator bo v 7 dneh po opravljenem dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici.

2. Odpoved prijave in stroški odpovedi

Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@nasvet.com. Ustnih odpovedi ali odpovedi posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

Prijavitelj na dogodek ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku na katerega se je prijavil.

Stroški odpovedi so naslednji:
– do 7 delovnih dni pred dogodkom 0% cene kotizacije za dogodek
– do 5 delovnih dni pred dogodkom 30% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek
– do 3 delovnih dni pred dogodkom 50% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek
– 1 delovni dan in manj dni pred dogodkom 100% cene kotizacije za dogodek

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 delovnih dni pred dnevom na katerega poteka dogodek.

3. Odpoved dogodka s strani Nasvet.com

Nasvet.com si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do odpovedi posameznega dogodka. Nasvet.com je seveda primoran vse prijavljene udežence o morebitnih spremembah pravočasno obvestiti.

4. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno. Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom

5. Varovanje osebnih podatkov

Nasvet.com zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Nasvet.com trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje.

Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Nasvet.com kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni spletni strani http://seminarji.nasvet.com, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje.

Nasvet.com je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Nasvet.com, ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Nasvet.com.

Splošni pogoji veljajo od 1. novembra 2009.

Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje

top